VIZIUNEA SCOLII


Școala Profesională Balțesti oferă “șanse egale pentru educație și cultură tuturor elevilor din mediul rural, indiferent de etnie și de religie”.

MISIUNEA SCOLII


Școala Profesională Balțesti îți propune:
,,să devină o școală europeană, deschisă pentru toți copiii comunei și comunelor învecinate, spre a le oferi șanse egale de dezvoltare personală și profesională, în parteneriat și cooperare cu comunitatea locală, promovând toleranșa și înțelegerea între copiii de origine socio–culturală și lingvistică diferită “.

OFERTA EDUCATIONALA