VIZIUNEA SCOLII


Școala Profesională Balțesti oferă “șanse egale pentru educație și cultură tuturor elevilor din mediul rural, indiferent de etnie și de religie”.

MISIUNEA SCOLII


Școala Profesională Balțesti îți propune:
,,să devină o școală europeană, deschisă pentru toți copiii comunei și comunelor învecinate, spre a le oferi șanse egale de dezvoltare personală și profesională, în parteneriat și cooperare cu comunitatea locală, promovând toleranșa și înțelegerea între copiii de origine socio–culturală și lingvistică diferită “.

OFERTA EDUCATIONALA


SCURT ISTORIC

În trecut , în Şcoala Bălţeşti , pe lângă ciclul primar şi gimnazial , au funcţionat clase de treapta I liceu(clasele a IX – a şi a X – a ) şi şcoală profesională profil mecanic , precum şi liceu seral . De asemenea după Revoluţia din Decembrie 1989 a funcţionat în cadrul Şcolii Bălţeşti o şcoală complementară până în 1995 . După o scurtă întrerupere , în anul 2000 s-a înfiinţat o clasă de ucenici , meseria lăcătuş construcţii metalice și utilaj tehnologic. Şcoala cu cls. I – VIII Bălţeşti a perseverat în înfiinţarea de clase de ucenici în vederea asigurării unei educaţii şi instruiri superioare pentru elevii din localitate şi cei din localităţile învecinate .

În anul şcolar 2003-2004 , au luat fiintă clasele de S.A.M. : 2 clase domeniul « Mecanică» şi 1 clasă domeniul « Industrie textilă şi pielărie », denumirea şcolii schimbându-se în « Şcoala de Arte şi Meserii Bălţeşti » . În anul şcolar 2009-2010 au fost înfiinţate clase a IX – a de Liceu Tehnologic , iar începând cu anul şcolar 2011 – 2012 denumirea unităţii s-a schimbat în « Liceul Tehnologic Bălţeşti », posedând autorizaţie de funcţionare provizorie pe nivelul 3 de calificare pentru ambele domenii de pregătire (Mecanică şi Industrie textilă şi pielărie).

Misiunea școlii noastre este aceea ca fiecare elev să fie sprijinit să-şi cunoască şi să-şi dezvolte potenţialul şi aptitudinile în funcţie de interesul şi motivaţiile personale, să-şi dezvolte astfel personalitatea încât traiectul lui existenţial, social şi profesional să se poată desfăşura sub semnul succesului. Şcoala noastră garantează accesul continuu la învăţare, pentru a forma competenţele necesare.

Misiunea noastră este,așadar,dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim. Dorim să promovăm un învăţământ de nivel european într-un climat de siguranţă, deschidere către nou, respectând valori şi principii umane fundamentale, să dăm şansa fiecăruia pentru afirmare.

Susţinuţi de comunitatea locală, în parteneriate de tip local şi european vom crea un capital uman capabil să susţină dezvoltarea zonei noastre şi să promoveze o imagine pozitivă.

Credem în formarea continuă a personalului didactic şi nedidactic şi-o vom susţine pentru a putea implementa corect măsurile reformei în învăţământ.Ne deschidem porţile către toţi cei care au nevoie de educaţie şi-o apreciază ca unicul mod de a reuşi, indiferent de convingerile religioase sau apartenenţa la o etnie.

Printr-o ofertă curriculară diversă şi atractivă, printr-un învăţământ centrat pe competenţe cerute de specificul societăţii de azi ca şi prin ținuta intelectuală şi morală a cadrelor didactice, dorim să formăm personalităţi umane complexe, căci: „Dacă școala trimite societății copii cu o dorință vie pentru cunoaștere și cu o oarecare idee despre modul în care cunoașterea poate fi utilizată,atunci școala și-a îndeplinit datoria.”(Richard Livingstone)

BURSA DE VALORI EDUCAȚIONALE – Liceul Tehnologic Campina si Scoala Profesionala Baltesti

Prezentarea Școlii